Kategorie
Porady

Motocykl zastępczy z OC sprawcy

Motocykl zastępczy z OC sprawcy

Czy przysługuje mi motocykl zastępczy z OC sprawcy?

Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, licząc od dnia w którym dokonaliśmy zgłoszenia szkody. 

Wadą gotówkowego rozliczenia szkody jest to, że nie można od razu oddać samochodu do
naprawy. Należy zaczekać na wycenę rzeczoznawcy, co zazwyczaj trwa około 7 dni.

Dopiero po oszacowaniu szkody przez rzeczoznawcę można zacząć naprawiać samochód po wypadku.

Motocykl zastępczy z OC sprawcy - jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby otrzymać motocykl zastępczy z OC sprawcy, należy złożyć stosowne oświadczenie. Powinno w nim znajdować się uzasadnienie konieczności wynajmu zastępczego pojazdu. Nie będzie on przysługiwał, jeżeli wnioskujący znajduje się w posiadaniu innego wolnego i nadającego się do wykorzystania motocykla.

Konieczne jest również przedłożenie wymaganej dokumentacji, na którą składają się:
– dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu;
– dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa;
– oświadczenie sprawcy szkody lub notatka policyjna;
– dowód osobisty;
– prawo jazdy;
– dane osobowe sprawcy zdarzenia;
– numer polisy OC sprawcy oraz dane jego ubezpieczyciela.

Warto skorzystać z motocykla zastępczego w ramach rozszerzonej polisy AC lub Assistance. W bazowym
pakiecie wypożyczenie motocykla przysługuje tylko na maksymalnie 3 lub 4 dni, zaś w najdroższych nawet
na 30 dni.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) powinny być ujęte wszystkie potencjalne
sytuacje, w jakich taki samochód nam przysługuje. Często ubezpieczyciele zamieszczają w umowie
zapisy, zobowiązujące klienta do używania zastępczego auta zgodnie z przeznaczeniem, a także jego
oddanie w nienaruszonym stanie oraz z bakiem pełnym paliwa. Mogą również nałożyć limit
kilometrów oraz zakazać użytkownikowi wyjazdu poza granicę kraju. Dlatego też warto dokładnie
zapoznać się z OWU przed podpisaniem umowy.

Wypożycz motocykl w MotoRP!

MotoRP oferuje wypożyczenie motocykli z swojej gamy motocykli testowych. Jeżeli chciałbyś
przetestować motocykl swoich marzeń i zabrać go w podróż, spędzić z nim weekend bądź po prostu
Twój motocykl odmówił posłuszeństwa, lub jest u Nas na serwisie, a musisz wyjechać to nasza
wypożyczalnia jest do Twoich usług!


Nie jesteśmy zwykłą wypożyczalnią motocykli, ponieważ MotoRP to salon sprzedaży motocykli
nowych oraz największy w tej części Polski serwis motocyklowy.
Prezentowane modele możliwe do wypożyczenia to oferta motocykli testowych dostępnych w
naszym salonie, dzięki czemu możesz być pewien, że motocykl, który zdecydujesz się wypożyczyć
będzie motocyklem z najnowszej gamy modelowej.

Tags :
AC,GAP,OC,OC Motocykla,Porady,Ubezpieczenie
Author

Justyna Urbaniak

Specjalista ds. ubezpieczeń.

Masz pytania?

Kategorie
Porady

Szkoda całkowita, czy warto naprawiać?

Szkoda całkowita, czy warto naprawiać?

Szkoda całkowita, czy naprawiać?

Szkodę całkowitą rozpatruje się z punktu widzenia technologicznego i ekonomicznego. Szkoda
całkowita w aspekcie technologicznym oznacza brak możliwości doprowadzenia pojazdu do stanu,
który pozwalałby na jego prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie.
W aspekcie ekonomicznym szkoda całkowita to zniszczenie pojazdu do takiego stopnia, że jego
naprawa jest możliwa, ale zwyczajnie nieopłacalna.

W obu przypadkach ubezpieczyciel stwierdza, że
naprawa pojazdu nie jest wskazana.Kwalifikacja szkody jako całkowitej powoduje szereg problemów po stronie poszkodowanego. Przede
wszystkim wypłata należnego mu odszkodowania zostaje pomniejszona o wartość wraku.


Wrak jest oczywiście własnością poszkodowanego, który może go sprzedać w całości, na części lub
oddać do kasacji.

Jak uchronić się przed utratą wartości?

Najlepiej skorzystać z ubezpieczenia dodatkowego GAP.


Ubezpieczenie GAP jest skierowane do osób kupujących pojazd na kredyt lub korzystających z
leasingu. Zapewnia ochronę przed utratą wartości pojazdu w czasie.

Zwykle polisa pokrywa różnicę pomiędzy pozostałymi do spłaty ratami, a kwotą odszkodowania wypłaconego z AC.
Czasami GAP powoduje, że leasingodawca daje korzystniejsze warunki. Nierzadko banki czy firmy
leasingowe w ten sposób wymuszają na klientach wykupienie GAP. Koszt takiego ubezpieczenia to
od 0,5 proc. ceny samochodu na fakturze do 1,2 proc. rocznie.

Jest to więc stosunkowo tania polisa, ale bardzo korzystna dla klienta. Niewielka kwota w przypadku
kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej powoduje, że nie trzeba będzie dopłacać kilku czy kilkunastu,
a w przypadku drogich motocykli nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ubezpieczenie GAP może
zostać zawarte dla pojazdu fabrycznie nowego jak i używanego, niezależnie od jego ceny.

Nowy pojazd tylko z GAP!

Jeśli zamierzasz wziąć nowy pojazd w leasing lub na kredyt, to naszym zdaniem polisa ta jest bardzo
opłacalna. Kradzież czy szkoda całkowita po wypadku mogą doprowadzić do nieprzyjemnych strat
finansowych. Wysokość składki wbrew pozorom nie jest bardzo wysoka, a jednak daje poczucie
bezpieczeństwa przed utratą pieniędzy i zapewnia spokojny sen i poczucie.

Oczywiście najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby świadomie wybrać możliwie najlepszą opcję ubezpieczenia. GAP może zabezpieczyć Cię przed ewentualną dużą finansową stratą. Warto wykupić ubezpieczenie GAP, jeśli bierzemy nowe auto w leasing lub też na kredyt. Różnica między wartością pojazdu, a jego wartością rynkową w momencie nieszczęśliwego zdarzenia może być naprawdę duża.

Tags :
AC,GAP,OC,OC Motocykla,Porady,Ubezpieczenie
Author

Justyna Urbaniak

Specjalista ds. ubezpieczeń.

Masz pytania?

Kategorie
Porady

Czy motocykl, który nie jeździ, musi mieć wykupione OC? Sąd Najwyższy wydał wyrok.

Czy motocykl, który nie jeździ, musi mieć wykupione OC? Sąd Najwyższy wydał wyrok.

Czy motocykl, który nie jeździ musi mieć OC?

Czy motocykl, który nie jeździ, musi mieć OC?

Sąd orzekł, co następuje:

 

Ważna uchwała Sądu Najwyższego na wiosek Rzecznika Finansowego

„Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy obowiązkowego

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje

szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w pojeździe także wtedy,

gdy w chwili wyrządzenia szkody pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej (art. 34 ustawy z

dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jedn. tekst: Dz.U. z

2021 r., poz. 854 w związku z art. 436 k.c.).”

Art. 34. [Szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu]

Co to oznacza?

1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli
posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za
wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci,
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

2. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę
powstałą podczas i w związku z:
– wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;
– bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;
– zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Ponieważ w ustawie była wyraźnie stwierdzona odpowiedzialność zakładu ubiezpieczeń w
przypadku szkód, związanych z ruchem pojazdu, to ubezpieczyciele uchylali się od
odpowiedzialności za zdarzenia, gdy pojazd nie był w ruchu. Dotyczyło to głównie maszych
rolniczych i budowalnych, które zawierały w sobie napędy, działające przy zaparkowanym
pojeździe. Na przykład gdy wał napędowy ciągnika służył do napędzania betoniarki, a podczas
pracy takiego zestawu dochodziło do wypadku. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie traktowały
tego jako wypadek, podlegający odpowiedzialności z tytułu OC i kierowały poszkodowanych do
sądów cywilnych.

Podsumowując Sąd uznał, że nie jest wymagany ruch całego pojazdu, a wystarczy, że w ruchu
jest tylko jakaś jego część. Jeżeli więc poprosimy zaprzyjaźnionego mechanika, by
zakonserwował nam łańcuch podczas zimowego postoju naszego motocykla w garażu, a ten
dozna, na przykład, urazu palców, to nowy wyrok Sądu Najwyższego pozwala sklasyfikować
takie zdarzenie jako „szkodę wyrządzaną w wyniku pracy urządzenia, zamontowanego w
pojeździe (…) gdy ten nie pełnił funkcji komunikacyjnej”. Daje to właścicielom zimowanych
motocykli nowe możliwości korzystania z ochrony OC w sytuacjach, gdy dojdzie do jakiegoś
wypadku z udziałem zaparkowanego motocykla.

Czy motocykl, którym nikt nie jeździ, a który tylko stoi zaparkowany na ulicy lub w garażu, musi mieć wykupione OC?

Rozstrzyga o tym to, czy jest zarejestrowany (a tym samym dopuszczony do ruchu po drogach publicznych). Jeżeli jest zarejestrowany, to jego właściciel musi wykupić obowiązkową polisę OC, a jeżeli tego nie zrobi, grożą mu wielotysięczne kary.
Gdy jest wyrejestrowany, to nie musi mieć wykupionego ubezpieczenia OC. Jednak
najnowsza interpretacja przepisów przez Sąd Najwyższy daje nowe możliwości ochrony w przypadku zdarzeń, spowodowanych przez nieużywane do celów komunikacyjnych pojazdy.

Posiadanie OC na „niejeżdżący” motocykl sprawia, że właściciel może uniknąć
odpowiedzialności za szkody, wyrządzone przez ten motocykl nawet, jeżeli nie jest on w
ruchu, ale w ruchu jest jakieś jego urządzenie. Na przykład jeżeli spowoduje obrażenia
palców u mechanika, który będzie smarował jego łańcuch przy włączonym napędzie.

Tags :
OC,OC Motocykla,Porady,Ubezpieczenie
Author

Justyna Urbaniak

Specjalista ds. ubezpieczeń.

Masz pytania?